Sản phẩm

SPEED LINK RG 59+2C Cuộn 305m Đồng dầu(Cáp Đồng trục liền nguồn)

Cáp Đồng trục Liền nguồn SPEED LINK RG 59 + 2C Đồng dầu
- Lõi Đồng
- Dây điện đồng
- Có dầu Jelly chống ẩm
- Nhựa PVC mới
- Cuộn 305m

Đặt hàng

Mã bảo mật

Cáp Đồng trục Liền nguồn SPEED LINK RG 59 + 2C Đồng dầu
- Lõi Đồng
- Dây điện đồng
- Có dầu Jelly chống ẩm
- Nhựa PVC mới
- Cuộn 305m