Sản phẩm

SPEED LINK Cat3 + 2C Outdoor (Cáp mạng 4 Lõi đồng kèm nguồn kèm gia cường)

SPEED LINK Cat3 + 2C Outdoor
- Cáp mạng Cat3 + 2C + Outdoor Gia cường ( 4 lõi đồng xoắn 0.5mm,dây điện đồng, lugo nhựa)

Đặt hàng

Mã bảo mật

SPEED LINK Cat3 + 2C Outdoor
- Cáp mạng Cat3 + 2C + Outdoor Gia cường ( 4 lõi đồng xoắn 0.5mm,dây điện đồng, lugo nhựa)