Sản phẩm

Cáp mạng kèm nguồn Speed Link Cat5e + 2C Đồng

Cáp mạng kèm nguồn Speed Link Cat5e + 2C Đồng

Đặt hàng

Mã bảo mật

Cáp mạng kèm nguồn Speed Link Cat5e + 2C Đồng.
- 8 Lõi đồng 
- Dây điện đồng.
- Nhựa PVC mới.
- Cuộn 305m lugo