Sản phẩm

Cáp mạng gia cường SPEED LINK Cat5e Outdoor đồng

Cáp mạng 8 Lõi đồng kèm gia cường
SPEED LINK Cat5e Outdoor Gia cường

Đặt hàng

Mã bảo mật

Cáp mạng 8 Lõi đồng kèm gia cường
SPEED LINK Cat5e Outdoor Gia cường
- 8 Lõi đồng xoắn 0.5mm
- Thép gia cường 7 x 0.33mm
- Nhựa PVC New
- Cuộn 305m cuộn lô